top of page

AZUFAMA IP-2020-02-9423

SAŽETAK

Procjena dentalne dobi nezaobilazni je postupak u kliničkom radu svakog stomatologa, forenzičnih analiza pri postizanju podataka o starosti kadavera te u arheološkim analizama na ekshumiranim skeletnim ostacima.
Svrha ovog projekta je određivanje dentalne dobi u različitim dobnim skupinama recentnog čovjeka kao i na arheološkim uzorcima zubi i čeljusti iz prapovijesti te iz perioda ranog srednjeg vijeka i kasne antike.
Prikupljanje uzoraka bazirati će se na izvađenim zubima pacijenata uz poštivanje etičkih protokola te njihovo uklapanje u akrilatnu masu i promatranje i mjerenje debljine zubnog cementa pod mikroskopom. Ovim ciljem nastojat će se utvrditi korelacija između poznate kronološke dobi i postignute dentalne dobi.
Određivanje dentalne dobi u djece i adolescenata utvrdit će se analizom iz kolekcije ortopantomogramskih snimki Zavoda za dentalnu antropologiju. Prikupljena kolekcija ortopantomograma biti će razvrstana u dobne skupine te će se na temelju razvojnih faza korjenova trajnih zubi nastojati postići korelacija poznate kronološke dobi i postignute dentalne dobi.
Ortopantomogrami poslužiti će za popunjavanje baze podataka u izradi programa za umjetnu inteligenciju. Utvrđivati će se i spolni dimorfizam na trajnim zubima recentnog čovjeka korištenjem metode ASUDAS.
Procjena dentalne dobi određivati će se i na arheološkim kolekcijama zubi iz arhive Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a kolekcija potjeće iz vremena ranoga srednjeg vijeka i kasne antike. Na navedenom uzorku mjerit će se istrošenost zubnih ploha i bridova pomoću kompjutorskog programa VistaMetrix te korelirati postignuta dentalna dob s poznatom koštanom dobi uzoraka. Drugi dio arheološkog materijala kolekcija je Centra za kulturu Vela Luka, a bazira se na ekshumiranim dentalnim ostacima iz nekropole Kopila iz vremena IV. - I. stoljeća prije Krista. Na navedenom uzorku iz prapovijesti analizirati će stabilni izotopi 14C, Stroncij, 15N kako bi se utvrdila starost uzoraka te način prehrane tadašnjih stanovnika Blata. Također će se nastojati odrediti metrijske i nemetrijske dentalne varijable koje ukazuju na način života, spola i starosti starosjedioca otoka Korčule.
Očekujemo da ćemo postignutim rezultatima pripomoći u svakodnevnom radu stomatologa kliničara, forenzičara i antropologa pri određivanju dentalne dobi.

Naslovnica: Welcome

CILJEVI

O1 – Određivanje dentalne dobi u odraslih osoba
O2 - Određivanje dentalne dobi u djece i adolescenata
O3 - Određivanje dentalne dobi temeljene na istrošenosti zubnih ploha na arheološkom skeletnom materijalu
O4 - Metrijske i nemetrijske varijable zuba na arheološkom skeletnom materijalu

OPG.jpg
Naslovnica: About My Project

KONTAKTIRAJTE NAS

Gundulićeva 5, HR 10000 Zagreb

Hvala, odgovoriti ćemo Vam u najkraćem mogućem roku!

Naslovnica: Contact
bottom of page